Slavnostní zahájení školního roku 21/22- 01.09.2021 (středa)

Zahájení pravidelného vyučování – 02.09.2021

Podzimní prázdniny – 27.10.2021 – 29.10.2021 (pozn.28.10.2021 – státní svátek. Vyučování bude zahájeno v pondělí 01.11.2021.)

Vánoční prázdniny – 23.12.2021 – 02.01.2022 ( pozn. Vyučování bude zahájeno v pondělí 03.01.2022.)

Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení v pondělí 31.01.2022.

 

Pololetní prázdniny – 04.02.2022 (pátek)

Jarní prázdniny – 14.02.2022 – 20.02.2022

Velikonoční prázdniny – 14.04.2022 – 18.04.2022 (Pátek 15. dubna 2022 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona 245/2000 Sb.)

Vyučování v 2. pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení ve čtvrtek 30. června 2022.

 

Hlavní prázdniny – 01.07.2022 – 31.08.2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 01.09.2022.