ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍHO STUDIA

 Vážení zákonní zástupci žáků,

od středy 14. 10. 2020 budou všem žákům odhlášeny obědy.

 

Pokud máte zájem o stravování i během distanční výuky, musíte obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne.

Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pátek, musíte oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin.

Žáci budou moci vstupovat do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště, a to v čase od 11:30 hodin do 12:30 hodin.