7.B

Zeměpis
11. Země Guinejského zálivu, Východní a Jižní Afrika (zveřejněno 12.11. 2022)
10. REGIONY AFRIKY – Státy kolem Středozemního moře a Sahel (zveřejněno 12.11. 2022)
9. Obyvatelstvo Afriky (zveřejněno 12.11. 2022)
8. Přírodní krajiny Afriky (zveřejněno 24.9. 2022)
7. Vodstvo Afriky (zveřejněno 24.9. 2022)
6. Podnebí Afriky (zveřejněno 24.9. 2022)
5. Povrch Afriky (zveřejněno 24.9. 2022)
4. Kolem břehů Afriky (zveřejněno 18.9. 2022)
3. Není stát jako stát (zveřejněno 18.9. 2022)
2. Státy a jejich hranice (zveřejněno 8.9. 2022)
1. Jak je svět rozdělen – pevniny a oceány (zveřejněno 8.9. 2022)
Matematika - 7. třída
Celá čísla
3. Porovnávání celých čísel (zveřejněno 16.12. 2022)
2. Absolutní hodnota celého čísla (zveřejněno 16.12. 2022)
1. Celá čísla a jejich znázorňování (zveřejněno 16.12. 2022)

Geometrie
3. Shodnost trojúhelníků podle věty sus (zveřejněno 12.11. 2022)
2. Shodnost trojúhelníků podle věty sss (zveřejněno 12.11. 2022)

Zlomky
7. Dělení zlomků (zveřejněno 16.12. 2022)
6. Násobení zlomků (zveřejněno 16.12. 2022)
5. Sčítání a odčítání zlomků (zveřejněno 16.12. 2022)
4. Porovnávání zlomků (zveřejněno 12.11. 2022)
3. Rovnost, rozšiřování a krácení zlomků – video (zveřejněno 22.10. 2022)
2. Zlomek větší než jedna (zveřejněno 22.10. 2022)
1. Celek a jeho část, čitatel a jmenovatel (zveřejněno 22.10. 2022)

Matematika - učivo ze 6.třídy

8. Objem krychle a kvádru (zveřejněno 9.10. 2022)
7. Povrch krychle a kvádru (zveřejněno 9.10. 2022)
6. Znázornění krychle a kvádru (zveřejněno 9.10. 2022)
5. Kružnice trojúhelníku vepsaná (zveřejněno 9.10. 2022)
4. Kružnice trojúhelníku opsaná (zveřejněno 9.10. 2022)
3. Těžiště a těžnice trojúhelníku (zveřejněno 24.9. 2022)
2. Výšky v trojúhelníku (zveřejněno 24.9. 2022)
1. Trojúhelníky (zveřejněno 24.9. 2022)