Vážení žáci a zákonní zástupci,
zápisový lístek je nutno vyzvednout a odevzdat do 5 pracovních dní po zveřejní výsledků přijímacího řízení.
Vzhledem k nařízení vlády ČR nesmí žáci vstupovat do školy, a proto zápisový lístek musí vyzvednout zákonný zástupce žáka.
Termíny pro vyzvednutí:
Středa    15. 4.   10 – 11:30  (pouze ve výjimečných případech ještě od 13 – 16 vydá lístek Mgr. Eva Jetenská)
Čtvrtek  16. 4.   10 – 11: 30
Pátek      17. 4.  10 –  11: 00
Do budovy školy budete vstupovat hlavním vchodem. Budete vstupovat po jednom, v roušce a budete dodržovat rozestupy. Ve středu odpoledne vyzvedávejte zápisový lístek opravdu pouze ve výjimečném případě, protože současně budou do školy chodit rodiče k zápisu budoucích prvňáčků, v tomto případě si zazvoníte na vedení školy.
Mgr. Romana Nenáhlová