Informace pro strávníky

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát pro něho stanovuje přesná pravidla. Obecné podmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně č.561/2004 Sb., a přesná pravidla jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Strávníci jsou zařazování do věkových kategorií dle data narození. Děti, které dovrší 11-ti nebo 15-ti let do 31. 8. školního roku jsou již od začátku šk. roku ve vyšší kategorii.

kategorie

Cena

potravin

Režijní

náklady

Mzdové

náklady

Zisková

přirážka

Cena

za

 1 oběd

Zálohová

platba

Cena

neodhlášeného

oběda

7 – 10 let

25,-

 

 

 

25,-

550,-

67,-

11 – 14 let

29,-

 

 

 

29,-

640,-

71,-

15 – více

35,-

 

 

 

35,-

770,-

77,-

zaměstnanci ZŠ

35,-

 

 

 

35,-

310,-

77,-

cizí strávníci(soc.program)

35,-

20,-

22,-

 

77,-

1700,-

77,-

zaměstnanci ZUŠ

35,-

20,-

22,-

 

77,-

1700,-

77,-

cizí strávníci

35,-

20,-

22,-

1,-

78,-

1720,-

78,-

 

Žáci a zaměstnanci školy mají nárok na 1 oběd denně ve výši uvedené ceny v tabulce jen v době své účasti ve vzdělávacím procesu. V době nemoci, volna a dovolené se mohou stravovat pouze za ceny pro cizí strávníky. Každý strávník je povinen si zakoupit čip.

Tímto si obědy vyzvedává u okénka, objednává si je a odhlašuje.

Výdej obědů– 11,00 hod – 11,30 hod – cizí strávníci a jídlonosiče

                          11,30 hod – 13,55 hod. – žáci a zaměstnanci školy                     

Odhlášení obědů– obědy je nutné odhlásit nejpozději do 14,00 hod na následující den školního vyučování na tel. 487 828 935 nebo e-mailem: holubova@zs-sever.cz.

Oběd po dobu nemoci žáka:  pouze první den nemoci mají žáci oběd za cenu své kategorie.

Ostatní obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Školský zákon umožňuje odebírat tzv. dotované obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Jestliže dítě onemocní a rodiče žáka neodhlásí, je mu účtován za každý neodhlášený oběd plná nedotovaná cena, jako u cizích strávníků.

Platba obědů je prováděna trvalým příkazem, převodem z účtu, pouze ve výjimečných případech hotově. Platbu trvalým příkazem zadejte do 20. dne na měsíc následující, nezapomeňte zrušit platbu v době hlavních prázdnin. Při platbě zadejte vždy správný VS , účet: 2106587929/2700.

Strávník, který včas nezaplatí (tj. nejpozději den před začátkem stravování) je z oběda automaticky odhlášen.

Ukončení stravování je nutné oznámit písemnou formou, podepsané od rodičů.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (nařízení GDPR).

 

                                                                                                                           Veronika Holubová , ved. ŠJ

 

Česká Lípa  1.7.2022

Platnost od 1.7.2022