Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo nové pokyny k postupnému obnovení částečného provozu základních škol od 30.11.2020.

V týdnu od 30.11.2020 se vrací do školy všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníků (9. A + 9. B). Prezenční výuku budou mít až do vánočních prázdnin.

Zbytek žáků 2. stupně zahajuje střídavou výuku – prezenční/distanční výuka.

 

Výuka žáků 6., 7. + 8. ročníků

Termín

Prezenční výuka – ve škole

Distanční výuka–z domova

od 30.11.2020

6.A, 6.B, 8.A, 8.B

7.A, 7.B, 7.C

od 07.12.2020

7.A, 7.B, 7.C

6.A, 6.B, 8.A, 8.B

od 14.12.2020

6.A, 6.B, 8.A, 8.B

7.A, 7.B, 7.C

od 21.12.2020

7.A, 7.B, 7.C

6.A, 6.B, 8.A, 8.B

23.12.2020 začínají vánoční prázdniny

 

Rozvrhy hodin
Vzhledem k nutnosti dodržovat mimořádná opatření proti šíření nákazy, zejména zachování homogenity skupiny a nemísení žáků, je nutné částečně upravit rozvrhy. Jejich konečná podoba bude zveřejněna na Bakalářích.
Jedná se o vyloučení volitelných předmětů a plaveckého výcviku.
Stabilní rozvrh z počátku školního roku 2020-2021 jinak zůstává zachován.
O případných změnách budete informováni prostřednictvím třídních učitelů.
Zcela je zakázána veškerá sportovní činnost, povolen je pouze pobyt venku bez sportovních aktivit. Nadále platí i zákaz zpěvu.

Vstup do budovy školy; nošení roušek
Žáci 1. stupně budou vstupovat do školy postranním vchodem (u školních družin), druhostupňoví žáci vchodem hlavním.
Povinné je nošení roušek, a to po celou dobu pobytu žáka ve škole i při pohybu venku ve skupině.

Žádáme zákonné zástupce, aby vybavili své děti minimálně 2 ks roušek na den.

Vstup zákonným zástupcům nebude do školy umožněn (pozn. s výjimkou
těch, co si domluví schůzku s pedagogickým pracovníkem předem).

Školní družina
Provoz školní družiny od 6:00 do 16:30 hodin.
Školní družina (ranní + odpolední) bude zajištěna pro žáky 1. stupně ZŠ. Vzhledem zachování homogenity skupin bude složení jednotlivých oddělení upraveno po ročnících:

1. oddělení – 1.A, 1.B, 1.C – MEDVÍDEK Eva Vítová
2. oddělení – 2.A, 2.C – SRDÍČKO Iveta Lorencová
3. oddělení – 3.A, 3.B – SLUNÍČKO Lenka Zigová
4. oddělení – 2.B – KYTIČKA Alexandra Ritschelová
5. oddělení – 5.A, 5. – JABLÍČKO Zdeňka Lacíková
6. oddělení – 4.A, 4.B, 4.C – HEURÉKA Anna Fotrová

Důležitá upozornění budou vyvěšena u postranního vchodu (u ŠD).

Zájmové kroužky
Vzhledem k podmínce zachování homogenity skupiny a nemísení žáků různých tříd, není zatím možné činnost kroužků zahájit.

Informace k chodu školy
Zákonní zástupci jsou povinni oznámit třídnímu učiteli neúčast žáka ve výuce z důvodu onemocnění covid-19. Škola je povinna neprodleně tyto skutečnosti o onemocnění žáků, ale i pracovníků školy hlásit hygienické stanici.
Škola zajistí v průběhu vyučování, nejen před a po skončení hodiny, ale i v průběhu hodiny větrání učeben. Z tohoto důvodu prosíme rodiče o zajištění vhodného oblečení pro děti.

 

Školní stravování

Ve školní jídelně se mohou od 30.11.2020 stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Žáci vyučující se distančně mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů v době od 13:45 hodin do 14:00 hodin.
Odebírat si obědy do jídlonosičů je umožněno i cizím strávníkům, a to v čase od 11:00 hodin do 11:30 hodin.
Žáci a cizí strávníci budou moci vstupovat s jídlonosiči do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Informace od vedoucí školní jídelny:
30.11.2020 jsou žáci 3.-9. ročníků odhlášeni z obědů.
Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd v pondělí 30.11.2020, musíte oběd přihlásit nejpozději v pátek 27.11.2020 do 14:00 hodin.

Od 01.12.2020 jsou všichni strávníci programem ŠJ automaticky přihlášeni (včetně žáků na distanční výuce). Pokud víte, že v průběhu prosince Vaše dítě nebude docházet na obědy, je Vaší povinností mu oběd odhlásit.

Odhlašování a přihlašování obědů od 1. prosince bude již jen v kompetenci strávníků!!!