Pro školní rok 2022-2023 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2022 a děti s odkladem školní docházky.

 

Zápis bude probíhat na naší škole v těchto dnech:

DEN ČAS
pondělí 25. dubna 2022 14:00 – 18:00 hodin
úterý     26. dubna 2022 14:00 – 17:00 hodin
středa   27. dubna 2022 14:00 – 17:00 hodin
čtvrtek  28. dubna 2022 14:00 – 16:00 hodin
pátek    29. dubna 2022 14:00 – 16:00 hodin

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas od rezervačního systému, který bude spuštěn na našich webových stránkách 1. dubna 2022.

Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Přivítáme, když před samotným zápisem provedete elektronickou registraci a vyplníte přihlášku k povinné školní docházce online.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku bez odkladu školní docházky:

  • přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • v případě cizinců doklad o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

pozn. v případě elektronické registrace (www.zapisyonline.cz) si žádost můžete doma vytisknout, podepsat a předat ji ve škole

UPOZORNĚNÍ!

V učebně č.1  budou probíhat zápisy dětí, jejichž zákonní zástupci si zarezervují termín i čas přes rezervační systém zapisyonline.cz.

Učebny č.2 mohou využít ti, kterým se rezervace na přesný čas nehodí. Pozn. Zvolte si termín i čas jakýkoli, ale dodržet ho nemusíte. Bez zadání termínu byste nemohli pokračovat ve vyplňování přihlášky.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku s odkladem školní docházky:

  • přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
  • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa k odkladu

 

Další informace budeme postupně aktualizovat na webových stránkách v sekci pro budoucí první třídy