Pro školní rok 2023-2024 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2023 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis bude probíhat na naší škole v těchto dnech:

Den

Čas

pondělí 24. dubna 2023

14:00 – 18:00 hodin

čtvrtek  27. dubna 2023

14:00 – 17:00 hodin

Na termín zápisu se můžete přihlásit na předem určený čas od rezervačního systému, který bude spuštěn na našich webových stránkách 1. dubna 2023.

Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Přivítáme, když před samotným zápisem provedete elektronickou registraci a vyplníte přihlášku k povinné školní docházce online.

zapis online bannner

Více informací o zápisu na webových stránkách v sekci 1. třídy