UPOZORNĚNÍ

 Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirovou pandemií došlo k uzavření všech základních škol v České republice. Výuka na obou stupních bude probíhat v následujících dnech distančně („na dálku“).

Účast na tomto způsobu výuky je ze strany všech žáků ze zákona povinná.

 

Distanční vzdělávání by mělo probíhat do 1. listopadu 2020. Pokud by došlo k nějakým změnám, budeme Vás informovat prostřednictvím webových stránek, popř. přes Bakaláře. Na Bakalářích je zveřejněn upravený rozvrh pro toto období.

Podrobnější informace budou žákům i jejich zákonným zástupcům podávat třídní učitelé.

 Ošetřovné na podzim 2020

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍHO STUDIA

 Vážení zákonní zástupci žáků,

od středy 14. 10. 2020 budou všem žákům odhlášeny obědy.

 

Pokud máte zájem o stravování i během distanční výuky, musíte obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne.

Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pátek, musíte oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin.

Žáci budou moci vstupovat do školní jídelny pouze s rouškou ze dvora od školního hřiště, a to v čase od 11:30 hodin do 12:30 hodin.