Recitace není rozhodně snadná disciplína. To poznalo devět žáků naší školy, kteří se 22. března zúčastnili 48. ročníku přehlídky dětských recitátorů.
Ti, kteří se chtějí s úspěchem na soutěži prezentovat, se musí výborně připravit. Vše začíná výběrem zajímavé básně či prózy, pokračuje dokonalým osvojením textu a končí výrazným projevem úměrným obsahu.
Recitační soutěže, kterou pořádal novoborský DDM Smetanka, se zúčastnilo 45 žáků 6. – 9. tříd z celého okresu. V průběhu dvou hodin jsme měli možnost vyslechnout básně od předních českých autorů (J. Vrchlický, J. Seifert, J. Kainar, J. Žáček, J. Kolář, J. Suchý, V. Hrabě, J. Nohavica,…), ale i od těch, jejichž jméno jsme zaregistrovali poprvé (J. Brzechwa, E. Papoušková).
Tříčlenná porota měla plné ruce práce, aby ceny přidělila spravedlivě. Konkurence byla veliká. Přestože naši žáci na medailová místa nedosáhli, tak jim patří dík!

Jmenovitě ze 6.A: Kateřina ŠMEJCKÁ, Tereza VÍCHOVÁ, 6. B: Natálie ČÍŽKOVÁ, Karolína MACKOVÁ, Matěj ŠIŠMIŠ, Jan GABRIEL, Vojtěch ŠIŠMIŠ, 8.A: Eliška PURŠOVÁ a Michal VOTÝPKA.Na shledanou s načerpanými zkušenostmi příští rok 🙂 

Fotogalerie