1.- 2. třídy tvoří projekt na téma Zvířata a rostliny v pohádce

3.- 9.třídy – téma: Krásy světa/Wonderful World/ Wunderbare Planet

a) zástupci tříd / třídní učitelé vylosují pro svoji třídu jeden div světa

b) tento div světa bude ústředním motivem vašeho projektu – popis fauny a flóry, popis okolí, popis dané země z hlediska geografického

  1. zmínit také jazykové skupiny obyvatelstva dané země a různé další zajímavosti
  2. můžete pojmout jako reklamu pro cestovní kancelář – čím nalákat turisty, aby danou zemi navštívili
  3. jednotlivé třídy vypracují projekt, který se zaměří na dané téma. Výtvarně ho vyjádří, v cizím jazyce popíše některé skutečnosti slovy, větami. Projekty tvoří jednotlivé třídy během čtvrtka 6.10. (materiál shromáždit dříve) v době k tomu určené (viz Harmonogram soutěže) a vyvěsí je na určeném místě. Následující pondělí proběhne hlasování tříd i jednotlivců o nejlepší projekty.
  4. Ve čtvrtek 6.10.2022 proběhne jazyková soutěž na stanovištích dle harmonogramu. V mezičase se pracuje na projektu. Soutěžní kvízy a testy budou následně opraveny a vyhodnoceny.
  5. Součástí Dne jazyků je občerstvení. Týden dopředu požádáte rodiče o zajištění dobrot pro třídu – lístek s žádostí dostanete. Pití + kelímky + ubrousky dostanete od nás.
  6. Po sečtení bodů za jazykovou soutěž budou určeni vítězové jednotlivých kategorií. Totéž se týká projektů. Poté budou výsledky vyhlášeny a třídy odměněny.