Mikuláš chodí hodné děti obdarovávat již dlouho řadu let. K ruce si s sebou bere vždy pomoc z nebe, kterou jsou andělé, a také pomoc z pekla, kterou jsou čerti.
Naši školu, tak jako jiné roky, 5. prosince navštívil děti Mikuláš s čerty a s anděly. Letos se tohoto úkolu zhostila třída Ing. Jany Němcové, která si připravila pro žáky pěkný program. V tento den se děti moc neučí a jsou napnuté, co jim Mikuláš nadělí. Ten prošel se svými pomocníky všechny třídy na prvním i druhém stupni. V každé se na ně děti těšily. Čert má napsaný seznam zlobivců, které vždy trochu pokárá, samozřejmě Mikuláš má seznam hodných dětí, které zase pro změnu velice pochválí. Mikulášská návštěva se neobejde bez nějaké básničky nebo písničky. Za ty jim Mikuláš dal sladkou nadílku.
Na tento den nezapomenou ani zaměstnankyně naší školní „pekelné“ kuchyně. Každý žák, který chodí na obědy, dostal od hlavní čertice Dáši Iszworové nejen výborný oběd, ale i balíček plný dobrot.

Mgr. Markéta Hášová, učitelka 1. stupně

Fotogalerie