V pondělí  3. září 2018 se 55 dětem naprosto změnil život. Ještě jako předškoláci vstupovali před bránu naší školy se svými rodiči, prarodiči i sourozenci. Přivítal je pan ředitel Mgr. Pavel Černý, paní zástupkyně Mgr. Eva Jetenská jim představila jejich paní učitelky PaedDr. Helenu Soukupovou a Mgr. Ivanu Hrdličkovou.
První cesta malých školáčků vedla k slavnostní bráně, na které byl zavěšen malý zvonek. Symbolicky si „odzvonili“ zahájení své školní docházky. V tuto chvíli se z nich stali školáci. Zanedlouho se ocitli ve školní lavici, na které ležel Slabikář i jiné školní pomůcky. Tento okamžik jim bude připomínat i jejich první fotografie ve škole. Poté se za doprovodu své třídní učitelky každý z nich přesunul do krásně nazdobené třídy.


Tímto okamžikem se pro ně docházka do školy stala povinnou a všichni budou poznávat svět z jiné perspektivy. Naučí se číst, psát, počítat, najdou si nové kamarády a jejich paní učitelky se vedle rodičů stanou velice důležitými průvodkyněmi v jejich dětství.
Tak jako každý rok, tak i letos, navštívil školu zástupce městského úřadu. Letos naše prvňáčky přivítala starostka Mgr. Romana Žatecká. Předala dětem drobnou sladkost a popřála jim i jejich rodičům mnoho štěstí v nové etapě života. Kromě balíčku pro prvňáčky předala panu řediteli nový defibrilátor, který by měl pomoci pedagogům a žákům při nečekaném ohrožení života.  
Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a prožijí na naší škole 9 let tak, aby na ně nikdy nezapomněli.