9.A

Zeměpis
Pardubický kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Liberecký kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Karlovarský kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Plzeňský kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Královohradecký kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Středočeský kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Praha (zveřejněno 20.5. 2022)
Jihočeský kraj (zveřejněno 20.5. 2022)
Služby (zveřejněno 20.4. 2022)
Doprava a spoje (zveřejněno 20.4. 2022)
Zemědělství České Republiky (zveřejněno 18.3. 2022)
Průmyslová odvětví – od hutnictví (zveřejněno 18.3. 2022)
Průmyslová odvětví – energetika (zveřejněno 16.2. 2022)