Žádáme všechny zákonné zástupce přijatých dětí, aby si v tomto týdnu, tj. od 3. května 2021 do 7. května 2021 vyzvedli a podepsali v kanceláři školy

„Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy“.

 Děkujeme.

Seznam přijatých žáků