6.B

Český jazyk
Přídavná jména (koncovky) – pětiminutovka (zveřejněno 13.5. 2021)
Vedlejší větné členy (zveřejněno 13.5. 2021)
Velká písmena – desetiminutovka (zveřejněno 12.5. 2021)
Předmět + příslovečné určení (zveřejněno 11.5. 2021)


Desetiminutivka – podmět + přísudek (zveřejněno 6.5. 2021)


Shoda s několikanásobným podmětem (zveřejněno 29.4. 2021)
Podmět – 14 otázek (zveřejněno 28.4. 2021)
Příčestí minulé – koncovky (zveřejněno 27.4. 2021)
Desetiminutovka – přídavná jména (zveřejněno 27.4. 2021)


Desetiminutovka – pádové otázky (zveřejněno 22.4. 2021)
Shoda přísudku s podmětem (zveřejněno 22.4. 2021)
Test – přídavná jména (zveřejněno 21.4. 2021)
Přídavná jména – opakování (zveřejněno 20.4. 2021)
Test (zveřejněno 20.4. 2021)


Desetiminutovka – zájmena (zveřejněno 15.4. 2021)
Přísudek jmenný se sponou (zveřejněno 15.4. 2021)
Slovesné tvary jednoduché a složené (zveřejněno 14.4. 2021)
Desetiminutovka – slovesa (zveřejněno 14.4. 2021)
Desetiminutovka – podmět ve větě (zveřejněno 12.4. 2021)
Vyhledávání podmětů a přísudků (zveřejněno 12.4. 2021)


Kontrolní test (zveřejněno 8.4. 2021)
Podmět + přísudek (zveřejněno 6.4. 2021)
Desetiminutovka – podmět (zveřejněno 6.4. 2021)
Pětiminutovka – podmět (zveřejněno 5.4. 2021)
Podmět (zveřejněno 5.4. 2021)


Desetiminutovka- hledej podmět (zveřejněno 31.3. 2021)
Podmět – opakování (zveřejněno 31.3. 2021)
Pětiminutovka – podmět (zveřejněno 30.3. 2021)
Podmět a přísudek (opakování) (zveřejněno 30.3. 2021)
Pětiminutovka – vyjmenovaná slova B,L,M,P (zveřejněno 30.3. 2021)


Podmět a přísudek (zveřejněno 25.3. 2021)
Desetiminutovka – podmět a přísudek (zveřejněno 25.3. 2021)
Domácí úkol -čtvrtek 25.3.2021 (zveřejněno 25.3. 2021)
Desetiminutovka – vyjmenovaná slova P (zveřejněno 24.3. 2021)
Podmět a přísudek (zveřejněno 24.3. 2021)
Desetiminutovka – vyjmenovaná slova M (zveřejněno 23.3. 2021)
Základní stavební dvojice (zveřejněno 23.3. 2021)


Slovesa- desetiminutovka (zveřejněno 18.3. 2021)
Slovesa – souhrnné opakování (zveřejněno 18.3. 2021)
Číslovky – souhrnné opakování (zveřejněno 17.3. 2021)
Číslovky – desetiminutovka (zveřejněno 17.3. 2021)
Zájmena (souhrnné opakování) (zveřejněno 15.3. 2021)
Desetiminutovka – zájmena souhrn (zveřejněno 15.3. 2021)


Desetiminutovka – vyjmenovaná slova L (zveřejněno 11.3. 2021)
Slovesa – souhrn (zveřejněno 11.3. 2021)
Desetiminutovka – vyjmenovaná slova B (zveřejněno 10.3. 2021)
Slovesa – podmiňovací způsob (zveřejněno 10.3. 2021)
Slovesa – rozkazovací a oznamovací způsob (zveřejněno 9.3. 2021)
Desetiminutovka – číslovky (souhrn) (zveřejněno 9.3. 2021)


Slovesa- zdvojené souhlásky e x je (zveřejněno 4.3. 2021)
Slovesa-rozkazovací způsob (zveřejněno 4.3. 2021)
Slovesa-test (zveřejněno 3.3. 2021)
Slovesa-rozkazovací způsob (zveřejněno 3.3. 2021)
Slovesa-způsob rozkazovací (zveřejněno 2.3. 2021)


Slovesa-úvod do učiva (zveřejněno 25.2. 2021)
Číslovky-závěrečný souhrnný test (zveřejněno 25.2. 2021)
Číslovky – shrnutí učiva (zveřejněno 24.2. 2021)
Desetiminutovka – koncovky PoJ (zveřejněno 22.2. 2021)
Číslovky – základní, řadové (zveřejněno 22.2. 2021)


Desetiminutovka – zájmena (zveřejněno 18.2. 2021)
Číslovky – dva, oba, tři, čtyři (zveřejněno 18.2. 2021)
Číslovky – úvod (zveřejněno 17.2. 2021)
Desetiminutovka – s sebou x sebou (zveřejněno 17.2. 2021)
Zájmena (opakování) + s sebou x sebou (zveřejněno 15.2. 2021)
Desetiminutivka – 16.2. (zveřejněno 15.2. 2021)


Desetiminutivka – vyjmenovaná slova (zveřejněno 11.2. 2021)
Zájmena shrnutí (zveřejněno 11.2. 2021)
Zájmeno ona (zveřejněno 9.2. 2021)
Desetiminutovka – zájmeno já, náš, váš (zveřejněno 9.2. 2021)
Zájmena – opakovaní (já, náš, váš).docx (zveřejněno 8.2. 2021)