6.A

Zeměpis
Otázky ke zkoušení – litosféra (zveřejněno 31.1. 2022)
Jak vznikají ostrovy (zveřejněno 31.1. 2022)
Jak vznikají hory (zveřejněno 31.1. 2022)
Litosféra – stavba Země a pohyb desek (zveřejněno 31.1. 2022)

Krajinná sféra Země (zveřejněno 20.12. 2021)
Topografie (zveřejněno 20.12. 2021)

Měsíc (zveřejněno 17.10. 2021)
Trvání dne a noci na Zemi (zveřejněno 17.10. 2021)
Čas na zeměkouli (zveřejněno 17.10. 2021)
Pohyby Země (zveřejněno 17.10. 2021)

Určování zeměpisné polohy (zveřejněno 22.9. 2021)
Poledníky a rovnoběžky (zveřejněno 22.9. 2021)
Tvar a rozměry Země (zveřejněno 22.9. 2021)

Postavení Země ve vesmíru (zveřejněno 19.9. 2021)