I když po zvážení všech okolností bylo tradiční společné zahájení pozměněno, přesto se v úterý 1. září 55 dětem naprosto změnil život.
Prváčky přivítal pan ředitel Mgr. Pavel Černý, paní zástupkyně Mgr. Eva Jetenská jim představila nejen paní vychovatelky, ale hlavně jejich učitelky Mgr. Ivanu Fořtovou, Annu Fotrovou a Mgr. Hanu Kostrbovou.

První cesta malých školáčků vedla k slavnostní bráně, na které byl zavěšen malý zvonek. Symbolicky si „odzvonili“ zahájení své školní docházky. V tuto chvíli se z nich stali školáci. Poté se za doprovodu své třídní učitelky každý z nich přesunul do krásně nazdobené třídy. Rodiče je mohli do třídy doprovodit, i když na ně pokukovali s rouškou na ústech.

Tímto okamžikem se pro ně docházka do školy stala povinnou a všichni budou poznávat svět z jiné perspektivy. Naučí se číst, psát, počítat, najdou si nové kamarády a jejich paní učitelky se vedle rodičů stanou velice důležitými průvodkyněmi v jejich dětství.

Tak jako každý rok, tak i letos, navštívil školu zástupce městského úřadu. Letos naše prvňáčky přivítala starostka Ing. Jitka Volfová. Předala dětem drobné dárky a i přes složitosti této doby popřála všem, aby nový školní rok proběhl v co největší pohodě a ve zdraví, abychom mohli opět žít klidný život bez roušek a nejrůznějších hygienických omezení.

A my všichni ve škole přejeme všem prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a prožijí na naší škole 9 let tak, aby na ně nikdy nezapomněli.

 

Všechny fotky z akce najdete zde (heslo na přihlášení obdržíte emailem)