Čeština
Materiál 23 (zveřejněno 7.6.2020)
Materiál 22 (zveřejněno 1.6.2020)


Pohádky (zveřejněno 28.5.2020)
Materiál 20 (zveřejněno 25.5.2020)


Opakovací test (zveřejněno 20.5.2020)


Materiál 19 (zveřejněno 13.5.2020)
Slovní zásoba a tvoření slov (zveřejněno 11.5.2020)


Úkoly (zveřejněno 4.5.2020)


Pohádky -test (zveřejněno 28.4.2020)
Opakovací test – slovní druhy (zveřejněno 26.4.2020)


Zájmena test (zveřejněno 21.4.2020)


Moji žáci (zveřejněno 17.4.2020)

Čtenářská gramotnost (zveřejněno 15.4.2020)
Zájmena 2 (zveřejněno 13.4.2020)


Opakovací test (zveřejněno 8.4.2020)
Pravopis (zveřejněno 7.4.2020)


Dějepis, čeština (zveřejněno 2.4.2020)
Opakování pravopisu (zveřejněno 30.3.2020)


Rozbor vět (zveřejněno 27.3.2020)
Zájmena (zveřejněno 23.3.2020)


Úkoly 21.3. (zveřejněno 19.3.2020)
Předpony s, z, vz (zveřejněno 19.3.2020)
Pracovní list 2 (zveřejněno 18.3.2020)
Pracovní list 1 (zveřejněno 18.3.2020)
Adjektiva a skloňování (zveřejněno 18.3.2020)
Koncovky přídavných jmen (zveřejněno 16.3.2020)
Koncovky podstatných jmen (zveřejněno 16.3.2020)
Druhy zájmen (zveřejněno 16.3.2020)
Skloňování zájmen (zveřejněno 16.3.2020)

Příprava na přijímací zkouškyčeština – zaslat výsledky na e-mail: hrabankovaandrea@seznam.cz

Doučování pro cizince
Matematika
Zaokrouhlování čísel (zveřejněno 1.6.2020)


Zlomky 5 (zveřejněno 27.5.2020)


Zlomky 4 (zveřejněno 20.5.2020)
Počítáme s velkými čísly (zveřejněno 20.5.2020)


Všechny práce posílejte až v úterý 19. 5. adresu : chadimovam@zs-sever.cz
Geometrie 2 (zveřejněno 13.5.2020)

Průměr (zveřejněno 13.5.2020)
Odčítání (zveřejněno 13.5.2020)

Desetinná čísla, zlomky (zveřejněno 11.5.2020)
Desetinná čísla (zveřejněno 11.5.2020)


Finační gramotnost (zveřejněno 4.5.2020)
Zlomky 1 (zveřejněno 4.5.2020)


Recept pro čaroděje (zveřejněno 29.4.2020)


Zlomky SÚ (zveřejněno 27.4.2020)


Procvičování (zveřejněno 22.4.2020)
Jednotky hmotnosti a času (zveřejněno 22.4.2020)


Desetinná čísla 4 (zveřejněno 20.4.2020)
Finanční gramotnost (zveřejněno 20.4.2020)


Desetinná čísla 3 (zveřejněno 13.4.2020)
Jednotky času (zveřejněno 7.4.2020)
Desetinná čásla 2 (zveřejněno 7.4.2020)


Pocvičování 2 (zveřejněno 26.3.2020)
Písemné dělení 1 (zveřejněno 26.3.2020)
Hory (zveřejněno 26.3.2020)


Pocvičování 1 (zveřejněno 18.3.2020)
Slovní úlohy 1 (zveřejněno 18.3.2020)
Řeš tabulky 1 (zveřejněno 18.3.2020)

Náš svět
Materiály 6 (zveřejněno 25.3.2020)

Přírodověda
Herbář (zveřejněno 24.4.2020)
Oběhová soustava (zveřejněno 6.4.2020)
Vnitřní orgány, kostra (zveřejněno 23.3.2020)
Vnitřní orgány (zveřejněno 21.3.2020)
Části lidského těla (zveřejněno 16.3.2020)

 

Vlastivěda

1. světová válka (zveřejněno 6.4.2020)
Praha – test (zveřejněno 25.3.2020)
Na cestě k občanské spolenčnosti – opakování (zveřejněno 25.3.2020)
Národní obrození (zveřejněno 21.3.2020)
Hádej, odkud jsem (zveřejněno 21.3.2020)
Kompas (zveřejněno 21.3.2020)
Národní divadlo (zveřejněno 16.3.2020)
Pražský hrad (zveřejněno 16.3.2020)
Národní obrození (zveřejněno 16.3.2020)

Angličtina

 skupina p. uč. Zoubkové

Průběhový čas – procvičování 2 (zveřejněno 13.6.2020)
Průběhový čas – procvičování 1 (zveřejněno 7.6.2020)
Průběhový čas – výklad (zveřejněno 7.6.2020)
Přítomný čas prostý – procvičování 2 (zveřejněno 31.5.2020)
Přít. čas prostý – krátké odpovědi (zveřejněno 22.5.2020)
Přítomný čas prostý – procvičování (zveřejněno 17.5.2020)
Přítomný čas prostý, zápor (zveřejněno 10.5.2020)
Přítomný čas prostý – otázky (zveřejněno 3.5.2020)
Návod a dopomoc (zveřejněno 18.4.2020)
Revision (zveřejněno 18.4.2020)
Pracovní list 4 (zveřejněno 13.4.2020)
Pracovní list 3 (zveřejněno 6.4.2020)
Pracovní list 2 (zveřejněno 31.3.2020)
Pracovní list (zveřejněno 24.3.2020)

 

skupina p. uč. Hofmanové

– učebnice – dokončit, přečíst, přeložit
– napsat nová slovíčka
– prac. sešit – dokončit

18. 6.
– slovíčka 29. lekce
– uč. 60-61 čtení, překlad
– prac. sešit 60-61


16. 6.
– uč. 58-59 přelož si otázky, zahraj si hru
– prac. sešit 59-59


11. 6.
– uč. 57 – čtení, překlad
– prac- sešit 57


9. 6.

– opakování slovní zásoby (naučné programy viz úvod)
– uč. 56 – čtení, překlad, správná odpověď
– prac. sešit 56


4. 6.
Pracovní list
– zapsat nová slovíčka 27. lekce


2. 6.
– uč. 55 – čtení, překlad
– prac. sešit s. 55


28. 5.
– uč. 54/2 – čtení, překlad
– prac. sešit 54


26. 5.
– uč. 53/6 – dotvoř otázky, odpověz na ně, pošli mi
zapiš slovíčka 26. lekce


21. 5.
Pracovní list


19. 5.
– uč. 53/5 – čtení, překlad
– uč. 53/6 – tvoř otázky a odpovídej
– prac. sešit 53/5, 6


14. 5.
Mezi 9. – 11. hodinou odevzdáte pracovní sešity (i pracovní listy – kdo mi neposlal) u bazénu do připravené krabice.
V pátek ve stejnou dobu si je tamtéž vyzvednete opravené. Velmi se mi nelíbí, že velká řada z Vás zatím nevypracovala vůbec nic!! Kde je nějaká Vaše zodpovědnost? 


12. 5.
– uč. 52/4 – prostudovat pravidla tvoření -ing tvarů
– prac. sešit 52/3 53/4
– kontrola prac. sešitů 23. a 24. lekce; připravit k odevzdání


7. 5.
Pracovní list


5. 4.
– dokončení a kontrola prac. sešitu 24. lekce.; příprava k hodnocení po nástupu do školy
– napsat nová slovíčka 25. lekce
– uč. 52/1 – čtení, překlad
– prac. sešit 52/1,2

– neustále pracuj na mluveném projevu „My day“


30. 4.
– tvoření otázek pomocí DO
Do you cook? Does he cook? všimni si, že 3. os. č. jednotné musí syčet jenom jednou!!
– vytvořit 5 otázek (inspiruj se učebnicí) s DO (DOES), napiš je do sešitu
– prac. sešit 51/3, 51/7


27. 4.
– časování DO i v záporu (viz uč. 50)
– uč. 51/5
– prac. sešit 51/5


23.4.
– časování WANT uč. 50/4
Pracovní list 2


19.4.
– napsat slovíčka 24. lekce
– uč. 50/1 – číst a překládat

časování DO
I do            we do
you do       they do
he does
she does
it does

– tvoření otázky viz uč. 50/2,3
– prac. sešit 51/6


16.4.
Pracovní list zaslat na hofmanova@zs-sever.cz


14.4.
– opakování spelování (snažit se používat abecedu co nejméně)
– připomenout si tvoření přítomného času prostého (viz uč. 49/5  – 3. os. č. jednotné –s)
– uč. 49/4 – najdi chybný časový údaj a oprav ho
– stále pracovat na mluveném projevu „My day“


9.4.
– připravovat mluvený projev „My day“
– prac. sešit s. 49 – dokončit;   překontrolovat s. 48-49
– opakování slovní zásoby – uvedené výukové portály
– pracovat na testech www.proskoly.cz


6.4.
– nacvičit mluvený projev „My day“ (5 činností dopoledne, 5 odpoledne; inspirujte se uč. 48, prac. sešit 48/3) – budu zkoušet po návratu do školy
NEZAPOMEŇ: předložka AT vždy ve spojení s časem, používej AM, PM

– prac. sešit 49/4, 5, 6
POZOR! I have lunch.
I have a bath. X I have got a book.

Na www.proskoly.cz vypracujte jakékoliv testy (postupně je stihnete všechny), já si Vaši práci překontroluji, výsledky se mi zasílají automaticky.

Opakujte si na portálech skolakov.eu, skolasnadhledem.cz
– slovesa to be, have got a podobně, najdete zde rovnou řešení.


2.4.

– opakování slovní zásoby – důraz na uč. 48 – dole (snídat – have breakfast, …)
– předložka ve spojení s hodinami AT (at 7,30 …)
– AM X PM (dopoledne do 12 hodin X od 12 hodin)
– prac. sešit 48/3; 49/4, 5

Přihlaste se na www.proskoly.cz
Vypracujte následující testy:
1. přihlásit se
2. cizí jazyky – angličtina
3. vypracovat testy: ovoce a zelenina – výběr slova dle obrázku
čísla 10 – 10000 -„-
moje tělo -„-


31. 3.

– napsat slovíčka 23. lekce
– uč. 48/1 číst a překládat
– prac. sešit 48/1, 2

Velmi chválím Péťu Švajcra – jako jediný vypracoval minulé testy. Proto ostatní doplní!!

Přihlaste se na www.proskoly.cz
Vypracujte následující testy:
1. přihlásit se
2. cizí jazyky – angličtina
3. vypracovat testy: ovoce a zelenina – výběr obrázku dle slova
čísla 10 – 10000 – výběr obrázku dle slova
moje tělo – výběr obrázku dle slova


24.3.

Chtěla bych, aby se žáci opravdu věnovali opakování. Pracovat mohou sami.
Stále procvičujte 1. – 22. lekci (+ pracovní sešit).

K opakování možno využít Wocabee, Help for English

Přihlaste se na www.proskoly.cz
Vypracujte následující testy:

1. přihlásit se
2. cizí jazyky – angličtina
3. vypracovat testy: ovoce a zelenina – výběr obrázku dle slova
čísla 10 – 10000 – výběr obrázku dle slova
moje tělo – výběr obrázku dle slova

– spelování
– procvičování zápisu čísel  (pozor na pomlčku!   twenty – two)
– procvičování slovní zásoby 1. – 22. lekce
– vypracovat: pracovní sešit s. 44 – 46
 
– výukový program na procvičování       Help for English