4.B

Vzdělávací portály pro upevňování učiva

www.umimeanglicky.cz

www.onlinecviceni.cz  Matematika a český jazyk

www.umimecesky.cz 

www.umimematiku.cz 

www.umimefakta.cz  Česká republika – kraje

Náš svět
Vlastivěda
Kvíz (zveřejněno 31.5.2020)
Vodstvo České Republiky 2 (zveřejněno 10.5.2020)
Vodstvo České Republiky (zveřejněno 30.4.2020)
Povrch České Republiky – hádanky (zveřejněno 13.4.2020)
Povrch České Republiky – výklad (zveřejněno 3.4.2020)
Pohoří ČR – pracovní list (zveřejněno 3.4.2020)
Mapy a plány (zveřejněno 16.3.2020)

Přírodověda
Potok, řeka (zveřejněno 7.6.2020)
Ekosystém rybník (zveřejněno 27.5.2020)
Pozorujeme živočichy a rostliny v okolí lidských obydlí (zveřejněno 16.4.2020) zdroj: česká televize
Ekosystém – živočichové (zveřejněno 20.3.2020)
Ekosystém – rostliny (zveřejněno 20.3.2020)
Parky a městská zeleň (zveřejněno 20.3.2020)
Opakování pole (zveřejněno 16.3.2020)

Čeština
Shoda podmětu s přísudkem – výklad (zveřejněno 13.6.2020)
Shoda – ženský a střední rod (zveřejněno 13.6.2020)
Shoda – mužský rod (zveřejněno 13.6.2020)

PJ – ženský, střední rod (zveřejněno 7.6.2020)
Základní skladební dvojice (zveřejněno 7.6.2020)
Mužský rod – procvičování (zveřejněno 31.5.2020)
Slovesa – časování (zveřejněno 31.5.2020)
Slovesa (zveřejněno 22.5.2020)
Vzor předseda, soudce (zveřejněno 10.5.2020)
Vzor stroj (zveřejněno 3.5.2020)
Vzor muž (zveřejněno 26.4.2020)
Vzor hrad (zveřejněno 18.4.2020)
Vzor pán (zveřejněno 14.4.2020)
Podstatná jm. rodu mužského (zveřejněno 3.4.2020)
Podstatná jm. rodu středního a ženského (zveřejněno 30.3.2020)

Matematika
Zlomky 4 (zveřejněno 7.6.2020)
Zlomky 3 (zveřejněno 7.6.2020)
Zlomky 2 (zveřejněno 31.5.2020)
Zlomky – úvod (zveřejněno 22.5.2020)
Obsah obdélníku (zveřejněno 17.5.2020)
Obsah čtverce (zveřejněno 10.5.2020)
Přímá úměrnost II (zveřejněno 3.5.2020)
Aritmetický průměr (zveřejněno 3.5.2020)
Obvod obdélníku (zveřejněno 26.4.2020)
Obvod trojúhelníku a čtverce (zveřejněno 14.4.2020)
Pracovní list (zveřejněno 23.3.2020)
Převody jednotek (zveřejněno 19.3.2020)
Angličtina
Unit 7: předložky 2(zveřejněno 13.6.2020)
Unit 7: předložky (zveřejněno 13.6.2020)
Opakování 2 (zveřejněno 31.5.2020)
Opakování (zveřejněno 22.5.2020)
Unit 6: my birthday (zveřejněno 10.5.2020)
Unit 5: repetition (zveřejněno 10.5.2020)
Unit 5: There is/are, don’t (zveřejněno 26.4.2020)
Unit 5: procvičování (zveřejněno 18.4.2020)
Unit 5: In the classroom (zveřejněno 14.4.2020)
Opakování 1 (zveřejněno 6.4.2020)
Numbers (zveřejněno 25.3.2020)
Have (zveřejněno 19.3.2020)
IKT
Pracovní list 2 (zveřejněno 24.3.2020)
Pracovní list 1 (zveřejněno 24.3.2020)