Čeština
Slovesa 3 (zveřejněno 19.5.2020)
Slovesa 2 (zveřejněno 17.5.2020)


Slovesa (zveřejněno 12.5.2020)
Příd. jm. rodu mužského – opakování (zveřejněno 10.5.2020)


Příd. jm. rodu mužského – předseda, soudce (zveřejněno 5.5.2020)
Opakování – příd. j. rodu mužského 2 (zveřejněno 3.5.2020)


Opakování – příd. j. rodu mužského (zveřejněno 28.4.2020)
Vzor stroj (zveřejněno 26.4.2020)
Příd. j. rodu mužského – stroj – PL (zveřejněno 26.4.2020)


Vzor pán a hrad (zveřejněno 21.4.2020)
Příd. j. rodu mužského – muž (zveřejněno 21.4.2020)
Příd. j. rodu mužského (zveřejněno 19.4.2020)


Rod mužský – hrad (zveřejněno 13.4.2020)


Rod mužský – pán (zveřejněno 7.4.2020)
Podstatná jména rodu mužského (zveřejněno 5.4.2020)


Kontrolní práce 1 (zveřejněno 30.3.2020)


Významy slov (zveřejněno 23.3.2020)
Podstatná jména rodu středního a ženského (zveřejněno 23.3.2020)


Podstatná jména rodu ženského 2 (zveřejněno 19.3.2020)
Podstatná jména rodu ženského (zveřejněno 16.3.2020)

Matematika
Obsah čtverce (zveřejněno 19.5.2020)
Aritmetický průměr (zveřejněno 17.5.2020)


Zlomky 5 (zveřejněno 10.5.2020)


Zlomky 4 (zveřejněno 5.5.2020)
Zlomky 3 (zveřejněno 3.5.2020)


Zlomky 2 (zveřejněno 28.4.2020)
Zlomky úvod (zveřejněno 26.4.2020)


Procvičování 3 (zveřejněno 21.4.2020)
Procvičování (zveřejněno 19.4.2020)


Práce s tabulkou (zveřejněno 15.4.2020)
Obvod obdélníku (zveřejněno 13.4.2020)


Obvod trojúhelníku a čtverce (zveřejněno 5.4.2020)
Kontrolní práce (zveřejněno 30.3.2020)


Procvičování násobení (zveřejněno 23.3.2020)
Slovní úlohy (zveřejněno 23.3.2020)


Převody jednotek (zveřejněno 19.3.2020)
Přímá úměrnost (zveřejněno 16.3.2020)

Angličtina
UNIT 7 – procvičování (zveřejněno 19.5.2020)
UNIT 7 – úvod 2 (zveřejněno 17.5.2020)


UNIT 7 – úvod 1 (zveřejněno 12.5.2020)
UNIT 6 – revision 2 (zveřejněno 10.5.2020)


Baby animals (zveřejněno 5.5.2020)
Crossword animals (zveřejněno 5.5.2020)
UNIT 6 – revision (zveřejněno 3.5.2020)


UNIT 6 (zveřejněno 26.4.2020)
There is … (zveřejněno 21.4.2020)
In the classroom 2 (zveřejněno 19.4.2020)


In the classroom 1 (zveřejněno 13.4.2020)


Kontrolní práce (zveřejněno 30.3.2020)
Crossword 1 (zveřejněno 25.3.2020)
Opakování 2 (zveřejněno 25.3.2020)


Opakování 1 (zveřejněno 18.3.2020)
Práce s textem 1 (zveřejněno 18.3.2020)

Náš svět

Přírodopis
Okolí lidských obydlí – zápis (zveřejněno 15.4.2020)
Okolí lidských obydlí – rostliny a živočichové (zveřejněno 15.4.2020)
Ekosystém – živočichové (zveřejněno 20.3.2020)
Ekosystém – rostliny (zveřejněno 20.3.2020)
Parky a městská zeleň (zveřejněno 20.3.2020)

Vlastivěda
Vodstvo ČR – nádrže (zveřejněno 5.5.2020)
Vodstvo ČR (zveřejněno 23.4.2020)
Povrch ČR – hádanky (zveřejněno 7.4.2020)
Pohoří ČR – zápis (zveřejněno 29.3.2020)
Povrch České Republiky (zveřejněno 29.3.2020)
Mapy, plány, orientace na mapě – řešení (zveřejněno 19.3.2020)
Mapy, plány, orientace na mapě – pracovní list (zveřejněno 17.3.2020)
Mapy, plány, orientace na mapě (zveřejněno 17.3.2020)

Aktivita
Počítáme s Lukášem (zveřejněno 8.4.2020)
Počítáme s Patrikem (zveřejněno 8.4.2020)
Počítáme se Zdendou (zveřejněno 8.4.2020)
Počítáme s Mirkem (zveřejněno 8.4.2020)

Bruncvík (zveřejněno 31.3.2020)
Počítáme s Monikou (zveřejněno 31.3.2020)
Kouzelník Zito (zveřejněno 31.3.2020)
Chystáme oslavu (zveřejněno 31.3.2020)
Počítáme s Petrou (zveřejněno 31.3.2020)
Počítáme s Dominikem (zveřejněno 31.3.2020)

Karlův most (zveřejněno 26.3.2020)
Pohádkové hádanky 2 (zveřejněno 26.3.2020)
Matematika s drakem a bludičkami 2 (zveřejněno 26.3.2020)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná (zveřejněno 21.3.2020)
Slova stejného a opačného významu (zveřejněno 21.3.2020)
M – pro chytré hlavičky (zveřejněno 21.3.2020)
Matematika s drakem a bludičkami 1 (zveřejněno 21.3.2020)
Pohádkové hádanky 1 (zveřejněno 21.3.2020)
Silný Bivoj (zveřejněno 21.3.2020)

IKT
Pracovní list 2 (zveřejněno 24.3.2020)
Pracovní list 1 (zveřejněno 24.3.2020)