2.A

Čeština
Český jazyk – čtení

Otevřete si stránku „Čtení s porozuměním pro 2. ročník“ zde. Přečtěte a zodpovězte otázky u těchto tří bajek:

Chlubivý člověk
Holub a včelka
Lev a myš

Doplňující cvičení na měkké a tvrdé souhlásky zde: 

Doplňující cvičení zábavnou formou si můžete vybrat zde (zveřejněno 24.3.2020)
Zábavné procvičování (zveřejněno 16.3.2020)

Matematika
Doplňující cvičení zábavnou formou si můžete vybrat zde (zveřejněno 24.3.2020)

Zábavné procvičování  (zveřejněno 16.3.2020)

Náš svět
Otázky k celoročnímu opakování (zveřejněno 1.6.2020)
Otázky na červen (zveřejněno 31.5.2020)
Otázky na květen (zveřejněno 2.5.2020)
Otázky na duben (zveřejněno 3.4.2020)
Otázky na březen (zveřejněno 19.3.2020)
Úkoly (zveřejněno 19.3.2020)