Školní rok uplynul jako voda a před Základní školou na sídlišti Sever v České Lípě se opět objevila zvláštně ozdobená auta se zajímavě oblečenými posádkami. Každý musel být překvapen, když viděl z aut vystupovat LEGO panáčky, vodníky, doktory, námořní pěšáky, jednorožce, včelaře, potápěče, kuchaře, muchomůrky, mašličky, krvesajky a třeba i uprchlíky ze ZOO.

Všichni účastníci už z předešlých let věděli, že budou vyhodnoceni nejen za své netradiční sportovní i znalostní výkony, ale i za nápaditou výzdobu sebe i svého auta.
Všem posádkám patří veliký dík a obdiv, neboť svojí nápaditostí přispěly k dobré náladě. Celá akce má jen jednu podmínku, a to takovou, že žáci tvořící posádku musí navštěvovat ZŠ Sever.
Na všechny čekala okružní jízda Českolipskem s plněním těch nejbláznivějších úkolů. Na 8 kontrolních stanovištích obdržely posádky plánky, podle kterých putovaly okolím našeho města. Cestou museli účastníci plnit různé úkoly, při nichž prokazovali nejen své znalosti, ale i šikovnost.

Na jednotlivých stanovištích se užila spousta legrace. Vše začalo již na školní střelnici. Vždyť komu se poštěstí střílet s panem ředitelem a nemířit do „Černého“! A což teprve střílet frkačkou na cíl, legálně házet vlaštovkou, vyzkoušet si svou odvahu chůzí po kládách nebo poznat podle několika taktů písničku. Někdo nezapomene na skákání v pytli, jiný zase na navlékání korálků na brčko. Pro někoho bylo umění udržet míč na štafetovém kolíku a ještě s ním běžet, jiný měl problém se strefovat míčem do hrnce.

  Některé z posádek se snažily uplatit kontroly na hlídkách různými „prezenty“. A tak se na stanovištích nabízely výrobky pekařů i kuchařů, dokonce včelaři rozdávali plástve s medem. Nutno dodat, že to na konečný výsledek nemělo žádný vliv.

V cíli soutěže, v Hospůdce Okrouhlá, čekalo na všechny členy posádek nejen vyhlášení výsledků, ale i příjemné posezení spolu s občerstvením. Pro ty nejmladší zajistil pan vedoucí Roman Dobrovolný zmrzlinový pohár, ostatní si mohli pochutnat na grilovaném masíčku nebo využít služeb restaurace. Velký dík patří nejen panu vedoucímu, ale i jeho kolegyni. Ono obsloužit přes 100 účastníků naší soutěže a ještě se věnovat svým stálým hostům a přitom zůstat milý, ochotný a usměvavý, to zaslouží obdiv.

Velice příjemné bylo pro všechny i okolí této provozovny, neboť účastníci naší soutěže mohli využít nejen venkovní terasy této hospůdky, ale i přilehlého geologického parku s ukázkami hornin, které se vyskytují v okolí. Ti bystřejší si mohli všimnout, že kamenný obelisk obklopený dvanácti stromy vlastně tvoří sluneční hodiny.

Veliké poděkování dále patří i Městu Česká Lípa a vedení školy, které zajistily pro děti řadu odměn, a všem, kteří na stanovištích zabezpečovali zdárný průběh celé soutěže.

A kdo získal hlavní výhru – „putovní pohár“? Letos si jej odvezla posádka „Uprchlíci ze ZOO“. Blahopřejeme!

A co říci na závěr? Těšíme se na Vás všechny opět za rok!

Za všechny pořadatele Severáčkova mototrophy Mgr. Eva Jetenská a Mgr. Jiří Vosála

Fotogalerie