1.A

ČT2 vysílá každý den od 9. hodin vzdělávací pořady pro děti.

vzdělávací portály:
matika.in 
gramar.in
onlinecviceni.cz
skolakov.eu
skolasnadhledem.cz

 

Přihlašovací údaje na proskoly.cz

Čeština
13.týden

Slabikář – postupně dočtěte;
– najděte jinou vhodnou knihu a pokračujte v pravidelném čtení

Písanka – s. 35 – 38
– stále pokračujte v opisování, přepisování, i v diktátech


12. týden
Slabikář –  s. 106 – 109
– dávejte dětem otázky k textu, děti vyhledávají v textu
– děti plní úkoly ve slabikáři
– vypravování přečteného
 
Pracovní sešit ke SL – postupně dokončete
Písanka č. 4 – s. 32 – 34
– neustále opakujte psaní slov a vět, opisovat a přepisovat slova a věty např. ze slabikáře;  psaní vět podle diktátu
 
Po zkušenostech z prvního týdne po dlouhé přestávce  – PIŠTE, PIŠTE, PIŠTE!!

11. týden
Slabikář –  s. 102 – 105
– neustále pracujte s textem, doplňujte otázkami k textu
– děti plní úkoly ve slabikáři
– vypravování přečteného
 
Pracovní sešit ke SL – s. 61 – 62
Písanka č. 4 – s. 28 – 31
– neustále opakujte psaní slov a vět, opisovat a přepisovat slova a věty např. ze slabikáře;  psaní vět podle diktátu

10. týden
Slabikář –  s. 98 – 101
– neustále pracujte s textem, doplňujte otázkami k textu
– děti plní úkoly ve slabikáři
 
Pracovní sešit ke SL – s. 59 – 60
Písanka č. 4 – s. 24 – 27
– neustále opakujte psaní slov a vět, opisovat a přepisovat slova a věty např. ze slabikáře;  psaní vět podle diktátu

9. týden
Slabikář –  s. 95 – 97
– vracejte se k procvičování di x dy, ti x zy, ni x ny ; bě, pě, vě (pro děti náročnější)
– neustále pracujte s textem, doplňujte otázkami k textu
– děti plní úkoly ve slabikáři
 
Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 57 – 58
Písanka č. 4 – s. 21 – 23
– neustále opakujte psaní slov a vět, opisovat a přepisovat slova a věty např. ze slabikáře;  psaní vět podle diktátu

8. týden

Slabikář – s. 92 – 94
– vracejte se k procvičování di x dy, ti x zy, ni x ny
– neustále pracujte s textem
– děti plní úkoly ve slabikáři

Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 55 – 56

Písanka č. 4 – s. 18 – 20
– neustále opakujte psaní slov a vět, opisovat a přepisovat slova a věty např. ze slabikáře; psaní vět podle diktátu


7. týden

Slabikář – s. 86 – 91
– neustále pracujte s textem
– vyhledávejte, skládejte, opisujte

Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 51 – 54

Písanka č. 4 – s. 14 – 17
– neustále opakujte psaní slov a vět, opisovat a přepisovat slova a věty; psaní vět podle diktátu


6. týden

Slabikář – s. 82 – 85
– neustále pracujte s textem – vyhledávejte, skládejte, opisujte
– skládat pomocí písmen slova, věty

Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 47 – 50

Písanka č. 4 – s. 10 – 13

– průběžně opakovat psaní písmen, opisovat a přepisovat slova a věty;  psaní slov podle diktátu

5. týden
Slabikář –  s. 78 – 81
– děti ať vyhledávají v textu, mluvte o textu, zadejte otázku – děti píší odpověď, …
– opsat větu, číst psací text, psát krátké věty podle diktátu
– skládat pomocí písmen slova, věty
 
Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 46
 
Písanka č. 4 – s. 6 – 9
– průběžně opakovat psaní písmen, opisovat a přepisovat slova a věty;  psaní slov podle diktátu

4. týden
Slabikář –  s. 74 – 77
– neustále se dětí ptejte na něco z textu, ať něco vyhledávají z textu, přečtou větu s daným slovem, …
– opsat větu, vyhledaná slova, číst psací text
– skládat pomocí písmen slova, jména dětí, zvířata,…, krátké věty, 
Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 44 – 45
Písanka č. 4 – s. 1 – 5
– průběžně opakovat psaní písmen, opisovat a přepisovat slova a věty;  psaní slov podle diktátu

3. týden
Slabikář –  s. 70 – 73
– stále se dětí ptejte na různé otázky k textu, ať Vám děti v textu vyhledají dané slovo, přečtou větu s daným slovem, jak se kdo jmenoval kluk,…
– opsat (psacím písmem) první větu, předposlední, vypsat jména,…
– skládat pomocí písmen slova (můžete i krátké věty  př.:      Ema ráda čte.    – spočítejte slova, čím věta začíná?, čím končí?, diktujte po slovech, na konec řekněte celou)
Pracovní sešit ke SL – pracovat průběžně na s. 42 – 43
Písanka – dokončit písanku 3
– průběžně opakovat psaní písmen, opisovat a přepisovat slova a věty;  psaní slov podle diktátu

2. týden
Slabikář – do s.69 ;          Ptejte se dětí na různé otázky k textu, ať Vám děti v textu vyhledají dané slovo, přečtou větu s daným slovem, přečíst nebo opsat      první větu, předposlední,….
Pracovní sešit k SL – pracovat průběžně na s. 39 – 41
Písanka – s. 27 – 31;    průběžně opakovat psaní písmen, opisovat a přepisovat slova a věty;  namaluj ….. a pod to napiš

1. týden
Slabikář – číst, pokud narazíte na nové písmeno, jen se zmiňte, o jaké písmeno se jedná a pokračujte dále. Ptejte se dítěte na různé věci k textu: př. Jak se děti jmenují?, Kam odjeli?…
Pracovní sešit ke slabikáři – s. 35-38, dítě pracuje podle svého, maximálně drobně poraďte.
Písanka – s. 21-26, každý den dítě napíše jednu stránku.
Matematika
13. týden
– postupně dokončujte
– stále pokračujte v numeraci do 20 zpaměti


12. týden
– s. 59 – 60
 –  sčítání, odčítání do 20 zpaměti 

11. týden
– s. 56 – 58
 –  sčítání, odčítání do 20 zpaměti 

10. týden

– s. 54 – 55
– stále prioritní –  sčítání, odčítání do 20 zpaměti 
– pokud si s nějakým cvičením nevíte rady, vynechte ho

9. týden

– s. 52 – 53
– neustále upřednostňujte sčítání, odčítání do 20 zpaměti (jestliže toto budou ovládat, ostatní si později dovysvětlíme)
– pokud si s nějakým cvičením nevíte rady, vynechte ho

8. týden
– s. 50 – 51
– neustále upřednostňujte sčítání, odčítání do 20 zpaměti
– „autobus“ vynechte, ostatní mohou vypracovat děti samy – dokážou to


7. týden

– s. 45 – 49
– 47/8 dítě vypočítá příklad 5-4=1, v řádku vybarví první políčko, pokračuje dál – 6-1=5 v tom samém prvním řádku čtvercové sítě vybarví páté políčko, pokračuje zbývajícími příklady v prvním řádku; pokračujete následujícím druhým řádkem a všechny výsledky zakreslujete do druhého řádku čtvercové sítě
po vypočítání všech příkladů se v čtvercové síti objeví slovo

– sčítání, odčítání do 20 zpaměti


6. týden
– s. 42 – 44
– sčítání, odčítání do 20 zpaměti


5. týden
– s. 39 – 41
– sčítání, odčítání do 20 zpaměti


4. týden
 s. 36 – 38;   stále opakujeme numeraci do 20 (snažíme se zpaměti)


3. týden
s. 34 – 35;  stále opakujeme numeraci do 20 (snažíme se zpaměti)

2. týden
– s. 29 – 33   stále opakujeme numeraci do 20 (snažíme se zpaměti)
 

1. týden
  •  procvičujte počítání do 20 zpaměti.
  •  pracovní sešit – s. 26-28.
Náš svět

13. týden

– postupně dokončete + s. 62, 68 (myslela jsem si, že uděláme společně ve škole)


12. týden

– s. 76


11. týden

– s. 74 – 75


10. týden

– s. 71 – 73


9. týden

– s. 70


8. týden

– s. 67, 69


7. týden

– s. 65 – 66


6. týden

– s. 63 – 64


5. týden

– stále opakovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období

– s. 52 – 53

4. týden
– stále opakovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období (dřívější učivo)
– s. 49 – 51 Velikonoce

3. týden
– stále opakovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období (dřívější učivo)
– s. 47 – 48  Jaro

2. týden
– stále opakovat dny v týdnu, měsíce v roce, roční období (dřívější učivo)
– s. 61 – opakování
– jaro 44-46