ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ААВ БА ЭЭЖ НАР,

Коронавирус (COVID – 19) гэдэг шинэ хэлбэрийн өвчин дэлхий даяар үүсгэн тархаж байгаа байдлыг анхаарч бид Та нарыг өөрийнхөө эрүүл мэндийн байдал, хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн байдал ба өвчний шинж тэмдгүүдэд ихээхэн анхаарал тавьж байхыг шаардаж байна.  

нэмэлт мэдээлэл

эцэг эхчүүдэд зориулсан мэдээлэл