Ve čtvrtek 9.2.2023 jsme navštívili ekologické středisko Divizna v Liberci. Výukový program s názvem „Klima, voda a zvířata“ se zaměřil na aktuální témata současnosti. Poznávali jsme vodu jako nedílnou součást přírodních dějů, představili jsme si dopad lidské činnosti na tyto přírodní procesy a uvědomili si vlastní zodpovědnost. Seznámili jsme se s projevy klimatických změn na příkladu některých přírodních procesů (mořské proudy, tání ledovců, okyselování a oteplování oceánů) a s jejich možnými důsledky v podobě ohrožení zvířat a lidí. Zamysleli jsme se nad možnostmi, jak snížit osobní podíl na klimatických změnách vzhledem k vlastnímu spotřebitelskému životu. Vybrané druhy ohrožených zvířat jsme si představili přímo v areálu zoologické zahrady. Program byl zajímavý, zábavný a poučný. Velmi se nám líbil.