Žáci 6.A navštívili stromovou dílničku ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, kde se konal vzdělávací program nazvaný O stromech. Programem nás provázela vedoucí ekoporadny paní Mgr. Kateřina Ledvinová. V muzeu si žáci zapisovali poznatky do pracovních listů. V českolipském parku si žáci prošli různé druhy dřevin a dozvěděli se, co všechno pro nás dělají stromy a proč se bez nich neobejdeme.

 

Mgr. Vladimír Kecek