V úterý 28. 3. jsme chtěli poděkovat našim učitelům za jejich práci a dát jim malý dárek k jejich svátku. Proto se někteří členové školního parlamentu sešli hned ráno ve školní jídelně a slavnostně prostřeli a vyzdobili stoly a připravili malou uvítací bránu. V poledne si potom další parlameňťáci  zahráli na servírky a číšníky a alespoň touto malou službou zpříjemnili oběd svým pedagogům.

                                                                                                Za školní parlament Johana K. Fotrová