Sobota prožitá tak trochu jinak…

Téměř 300 dětí a dospěláků se rozhodlo strávit sobotu v naší škole. A věřte, že řada z nich ani nestihla projít všechna stanoviště, která jim škola tento den nabízela. Jedni si užívali radovánek v bazénu, druzí stříleli na střelnici nebo si tvořili svůj první výrobek z keramiky. Hodně návštěvníků zaujal klub deskových her HEURÉKA, ve kterém si rodiče mohli spolu se svými ratolestmi vyzkoušet řadu deskových her či kvízů, které podporují všestranný rozvoj nadání.

A pokud někoho překvapil hlad? Nebo dostal na něco chuť? I na toto se myslelo. Paní kuchařky vyvařovaly ve škole jako ve všední den. Někomu stačil jen výborný moučník, káva či čaj, jiní si mohli dopřát kompletní oběd.

„Posilněni“ dobrým občerstvením pak mohli všichni navštěvovat další a další stanoviště. Měli možnost se seznámit s novými výukovými programy v počítačových učebnách, v učebně fyziky a chemie si mohli vyzkoušet různé pokusy, v hudebně si zazpívat karaoke, zasoutěžit si na přestávkových plochách. Řada z nich zavítala do různých učeben, tělocvičen nebo do oddělení školních družin…

Ač se stala sobota 23. března 2024 pro všechny zaměstnance školy normálním pracovním dnem, nikomu z nás nebylo po skončení této akce líto svého osobního volna. Všichni byli mile překvapeni nejen návštěvností, ale i tím, jak rychle dovede uběhnout čas, když je smysluplně využitý.

 

                                                                                     Mgr. Eva Jetenská

                                                                                   zástupce ředitele školy