Zápis se na naší škole uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

·  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

· upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte

ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), poštou

· v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 Více informací najdete zde.

  

Detailní postup zápisu.

Postup zapisu – prezentace.

Školské obvody