Nevydaná vysvědčení + jejich vyzvednutí

01.07.2021–02.07.2021 – v době od 8:00 – 12:00 hodin v kanceláři školy

 

Prázdninový provoz školy

01.07.2021 – 02.07.2021 – kancelář + vedení školy (8:00 – 12:00 hodin)

07.07.2021 – 17.07.2021 – školníci, uklízečky (8:00 – 12:00 hodin)

18.08.2021 – 24.08.2021 – kancelář + vedení školy (8:00 – 13:00 hodin)

25.08.2021 – 31.08.2021 – všichni zaměstnanci školy (8:00–15:00 hodin)

 

Školní jídelna

Žáci, kteří se budou hlásit na obědy ve školním roce 2021 – 2022, si mohou od 25. srpna 2021 v době od 8.00 – 14.00 hodin vyzvednout přihlášku ke stravování a přihlásit se tak k odebírání obědů.

Z organizačních důvodů to nebude možné v úterý 31.08.2021.

1. září 2021 budou vydány obědy pouze dětem s vyplněnou přihláškou a zaplacenými obědy. (nebude brán zřetel na jakýkoli jiný způsob přihlášení na obědy, např. tř. učitelem). Případné dotazy je možné získat i na telefonním čísle 487 828 935.

Obědy v tento den budou vydávány v době od 11:30 do 13:00 hodin.

  

Termíny opravných zkoušek

čtvrtek 26.08.2021 – od 9:00 hodin – matematika

pátek 27.08.2021 – od 9:00 hodin – český jazyk

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021-2022

středa 1. září 2021 v 8:00 hodin 

žáci 2. – 9. ročníků – v průběhu 1. vyučovací hodiny (8:00 – 8:45) ve svých třídách s třídními učiteli 

budoucí prvňáčci– v 7:55 hodin před hlavním vchodem do budovy školy za přítomnosti zástupců Města Česká Lípa

 

Plavecký maraton – „Severská pětka“

čtvrtek 2. září 2021 od 9:00 hodin

 -100 vybraných žáků školy se budou snažit dohromady uplavat volným způsobem 5 kilometrů

 

Termíny třídních schůzek

 08.09.2021 – společné zahájení schůzky 1.stupeň – 15:40 hodin 2.stupeň – 16:30 hodin

 

Hlavní výbor SRPDŠ

čtvrtek 15. září 2021 v 16:30 hodin