V pondělí 2. září 2019 se 59 dětem naprosto změnil život. Ještě jako předškoláci
vstupovali před bránu naší školy se svými rodiči, prarodiči i sourozenci.
Přivítal je pan ředitel Mgr. Pavel Černý, paní zástupkyně Mgr. Eva Jetenská jim představila
jejich tři paní učitelky Mgr. Jarmilu Hofmanovou, Mgr. Lenku Rekovou a Bc. Gabrielu
Eichlerovou.
První cesta malých školáčků vedla k slavnostní bráně, na které byl zavěšen malý
zvonek. Symbolicky si „odzvonili“ zahájení své školní docházky. V tuto chvíli se z nich stali
školáci. Zanedlouho se ocitli ve školní lavici, na které ležel Slabikář i jiné školní pomůcky.
Tento okamžik jim bude připomínat i jejich první fotografie ve škole. Poté se za doprovodu
své třídní učitelky každý z nich přesunul do krásně nazdobené třídy.
Tímto okamžikem se pro ně docházka do školy stala povinnou a všichni budou
poznávat svět z jiné perspektivy. Naučí se číst, psát, počítat, najdou si nové kamarády a jejich
paní učitelky se vedle rodičů stanou velice důležitými průvodkyněmi v jejich dětství.
Tak jako každý rok, tak i letos, navštívil školu zástupce městského úřadu. Letos naše
prvňáčky přivítal II. místostarosta Martin Brož. Předal dětem drobnou sladkost a popřál jim i
jejich rodičům mnoho štěstí v nové etapě života.
Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a prožijí na naší škole 9 let tak, aby
na ně nikdy nezapomněli.

Mgr. Markéta Hloušková
učitelka 1. stupně ZŠ