PONDĚLÍ

04.09.2023

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 1.ROČNÍKY – v 8:00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy

                       – fotografování dětí u slavnostní branky

                       – místostarosta Jakub Mencl – přivítání dětí ve třídách

                       – možnost přihlásit děti do školní družiny a na obědy

                       – konec vyučování v 8:45 hodin

 

2.-9. ROČNÍKY – vstup všech dětí do budovy školy hlavním

                              + postranním vchodem u školních družin („malý dvůr“)

                          – konec vyučování v 8:45 hodin

 výdej obědů:

 

od 11:00 do 11:30 hodin – výdej cizím strávníkům
od 11:30 do 13:00 hodin – výdej strávníkům

-dozor ve školní jídelně : asistentky pedagogů + vychovatelky ŠD

ÚTERÝ

05.09.2023

 SEVERSKÁ PĚTKA + SPORTOVNÍ DEN      

 

1.ROČNÍKY – žáci musí vstoupit do svých tříd již bez doprovodu rodičů (doprovod možný pouze k šatnám)

                       – konec vyučování: v 9:40 hodin (2 vyučovací hodiny)

 

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky (1. stupeň – v 11:40 hodin;

                             2. stupeň – v 12:35 hodin;  třídní učitelé ve svých třídách)

STŘEDA

06.09.2023

 1.ROČNÍKY – žáci musí vstoupit do svých tříd již bez doprovodu rodičů (doprovod možný pouze k šatnám)

                      – konec vyučování: v 9:40 hodin (2 vyučovací hodiny)

1. vyučovací hodina – vyhodnocení Severské pětky (klubovna) 

                    

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky:

                             (1. stupeň – dle rozvrhu; 2. stupeň – dle rozvrhu)

                             – 1. + 2. hodina – třídní učitelé ve svých třídách

                                                       – poté výuka podle rozvrhu

                             – zahájení plaveckého výcviku

ČTVRTEK

07.09.2023

 1.ROČNÍKY – žáci musí vstoupit do svých tříd již bez doprovodu

                         rodičů (doprovod možný pouze k šatnám)

                      – konec vyučování: v 10:45 hodin (3 vyučovací hodiny)

                      

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky (1. stupeň – výuka dle rozvrhu

                                                         2. stupeň – výuka dle rozvrhu)

                                                        – včetně odpoledního vyučování

 

PÁTEK

08.09.2023

1.ROČNÍKY – žáci vchází do budovy školy bez doprovodu rodičů

                      – konec vyučování: v 10:45 hodin (3 vyučovací hodiny)

                      

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky dle rozvrhu

 

PONDĚLÍ

11.09.2023

1.ROČNÍKY – žáci vchází do budovy školy bez doprovodu rodičů

                      – konec vyučování: v 11:40 hodin (4 vyučovací hodiny)

                      

2.-9. ROČNÍKY -ukončení výuky dle rozvrhu

 

 

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

čtvrtek 07.09.2023 

– společné zahájení schůzky 1.stupeň – 15:40 hodin;   2.stupeň – 16:30 hodin

 

Po dobu trvání třídních schůzek nesmí být v žádném případě ve škole děti.

Žádáme všechny rodiče, aby v této době pečlivě sledovali naše webové stránky, na nichž se budeme snažit aktuálně informovat o případných změnách týkajících se provozu školy.