do odvolání, který MŠMT ČR schválilo na základě jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021

 • testování
  – povinnost testovat žáky 2x týdně ( na naší škole každé pondělí a čtvrtek v průběhu 1. vyučovací hodiny (Ag testy)
 •  rotační výuka
  12.4.2021 – 16.4.2021 – 2. ročníky, 5. ročníky + 3.B
  19.4.2021 – 23.4.2021 – 1. ročníky, 4. ročníky + 3.A
  -a v tomto pořadí se budou tyto třídy po týdnu střídat
 •  školní družina
  – bude v provozu od 6:00 hodin do 16:30 hodin
 • žáci 2. stupně se nadále učí distančním způsobem
 • rozvrh hodin
  počet hodin v daných dnech bude dodržen (pozn. hodiny tělesné a hudební výchovy nebudou vyučovány; budou nahrazeny třídnickými hodinami nebo budou využity k testování žáků)
 •  stravování ve školní jídelně
  – žáci docházející na obědy z 2., 5. ročníků + 3.B budou výjimečně přihlášeni vedoucí stravování na týden od 12.4.2021 – 16.4.2021
  Nikdo jiný už přihlášen nebude a v následujících týdnech si již musíte obědy přihlašovat či odhlašovat sami.
  -na obědy mohou docházet od pondělí 12. dubna 2021 i distančně se učící žáci + cizí strávníci; obědvat mohou ve školní jídelně (rozpis je zveřejněn na webových stránkách školy)
 •  ochrana dýchacích cest
  – žáci jsou povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor

Instruktážní video k testování

více infromací k testování najdete na webu přímo v sekci koronavirus