Poděkování a pochvaly

2018/2019

Pochvala pro žáky 1.A za umístění v Májových štafetách v Zákupech.

1. místo: Bohdan Drahan, Matěj Stránský, Tomáš Stýblo a Patrik Tulej

2. místo: Daniela Berzan, Nela Procházková a Sofie Mia Tkadlecová

2017/2018

5.A

Eliška Holubová – pochvala za vzornou práci a aktivitu při vyučování
Oldřich Sigmund – pochvala za neutuchající aktivitu při vyučování
Tereza Víchová a Ondřej Vítek – nejlepší sběrači ze třídy

4.B

Pochvala za reprezentaci školy ve sborovém zpěvu: Anežce Čubiňákové a Kateřině Oličové.

Pochvala za reprezentaci školy ve hře na flétnu: Martinu Petrželkovi, Veronice Nezkusilové  a Šimonu Stránskému.
Pochvala za aktivitu při sběru papíru: Honzovi Rohlíčkovi a Anežce Čubiňákové.
Pochvala za reprezentaci školy v plavání: Vendule Hopové.

5.B

Pochvala pro žáky 5.B za reprezentaci školy v matematické olympiádě

Libuše Jana Baráková, Karolína Macková, Vojtěch Šišmiš