Termín: pondělí 22. 04. 2024  –  14:00 – 18:00 hodin

               čtvrtek  25. 04. 2024  –   14:00 – 17:00 hodin

Povinná školní docházka ve školním roce 2024-2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2018.

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 31. 12. 2018.

Dále se k zápisu musí dostavit i děti, kterým byl v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok, i děti, kterým byl dán v průběhu 1. pololetí školního roku 2023-2024 dodatečný odklad školní docházky.

Při zápisu předloží zákonný zástupce budoucího prvňáčka doklad o místě trvalého bydliště (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

Přednostně jsou přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové školy podle vyhlášky Města Česká Lípa č.148/2023. 

Zákonní zástupci si mohou zvolit pro své dítě i jinou základní školu než spádovou.

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. Rodiče, kteří o něj budou žádat, se musí dostavit k zápisu, kde předloží Žádost o odklad povinné školní docházky. K ní je nezbytné doložit nejen doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, ale i písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (§37 školského zákona).

Přivítáme, když před samotným zápisem provedete elektronickou registraci a vyplníte přihlášku k povinné školní docházce online.

 

zapis online bannner

Kritéria přijetí, různé potřebné formuláře či termín schůzky s rodiči budoucích prvňáčků budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Těšíme se na vás!