Listopad bývá na základních školách ve znamení různých olympiád. Ta dějepisná se uskutečnila v úterý třináctého listopadu a toto datum se stalo šťastným pro trojici:

1. místo: KATEŘINA STŘÍBRNÁ 
2. místo: DOMINIKA DROBNÁ 
3. místo: VIKTOR KABANOV 

Patnáct žáků z 8. A, 8. B a 9. A soustředilo svou pozornost ve 48. ročníku olympiády na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Samostatně a bez atlasů či dalších pomůcek měli vyřešit v max. čase 90 minut 18 úkolů s celkovým počtem 70 podotázek.
Mnozí čekali, že letošním tématem bude často zmiňované výročí vzniku Československé republiky, a proto byli překvapeni zcela jiným zaměřením soutěže. Přesto se třem žákům podařilo dosáhnout bodového limitu, který je požadován pro postup do okresního kola. To se bude konat v Libertinu ve středu 16. ledna 2019. Prosím držte tento den vašim spolužákům palce, aby v konkurenci dalších žáků uspěli.