Projekt: Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

Výzva vyhlášena 18.12.2015

Realizace projektu – od 1.3.2016

Cílem tohoto projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol ze sociálně slabých rodin ve věku od 3 – 15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 20 kalendářních měsíců souvisle, a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. Jinak řečeno, cílem projektu je zabezpečit školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách dětem ze sociálně slabých rodin.