487 828 920 info@zs-sever.cz

Projekt: Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

Výzva vyhlášena 18.12.2015

Realizace projektu – od 1.3.2016

Cílem tohoto projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol ze sociálně slabých rodin ve věku od 3 – 15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 20 kalendářních měsíců souvisle, a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. Jinak řečeno, cílem projektu je zabezpečit školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách dětem ze sociálně slabých rodin.

Kontakty

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní 2520

Česká Lípa

47005

IČP: 1001531116

IČO: 709 82 198

Tel: 487 828 920

email: info@zs-sever.cz

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s., 210 658 7929/2700

Důležité odkazy

Bakaláři

Dokumenty

Všeobecné informace