Obědy Sever – Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024

S registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_026/0003890

Výzva vyhlášena 31.8.2023

Realizace projektu: 10.10.2023 – 30.6.2024

Cílem tohoto projektu je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2–19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024.

Realizace tohoto projektu na naší škole by měla zajistit školní stravování těchto dětí úhradou ceny stravného ve školní jídelně.

Stáhnout pdf