Aktuality

Provoz školní jídelny od 3. května 2021

Pokud máte zájem přihlásit své dítě na obědy i během distanční výuky, musíte obědy přihlásit do 14:00 hodin předcházejícího dne. Půjde-li tedy Vaše dítě na oběd např. v pátek, musíte oběd přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin. To platí i pro cizí strávníky....

Stravování od 12.4.2021

UPOZORNĚNÍ  Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirovou pandemií došlo k pozvolnému otevírání všech základních škol v České republice, a to od 12. dubna 2021. Výuka na 1. stupni bude probíhat rotačně, na 2. stupni se žáci budou vyučovat v následujících dnech...

Provoz školní jídelny od 4.1. 2021

 Ve školní jídelně se mohou od 4. ledna stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  Žáci vyučující se distančně i cizí strávníci mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů. S jídlonosiči mohou vstupovat do školní...

Školní stravování od 30. listopadu 2020

Ve školní jídelně se mohou od 30.11.2020 stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vyučující se distančně mají možnost si odebírat dotované obědy do jídlonosičů v době od 13:45 hodin do 14:00 hodin. Odebírat si obědy do...