• Nevydaná vysvědčení + jejich vyzvednutí

03.07.2023 a 04.07.2023 – v době od 8:00 – 12:00 hodin v kanceláři školy

 

  • Prázdninový provoz školy

04.07.2023 – 07.07.2023 – vedení školy                     (8:00 – 12:00 hodin)

01.07.2023 – 31.08.2023 –  školnice, uklízečky          (8:00 – 12:00 hodin)

21.08.2023 – 25.08.2023 –  kancelář + vedení školy   (8:00 – 13:00 hodin)

28.08.2022 – 01.09.2023 –  všichni zaměstnanci školy (8:00–15:00 hodin)

 

  • Školní jídelna

Žáci, kteří se budou hlásit na obědy ve školním roce 2023 – 2024, si mohou od 28. srpna 2023 v době od 8.00 – 14.00 hodin vyzvednout přihlášku ke stravování a přihlásit se tak k odebírání obědů.

  1. září 2023 budou vydány obědy pouze dětem s vyplněnou přihláškou a zaplacenými obědy. (nebude brán zřetel na jakýkoli jiný způsob přihlášení na obědy, např. tř. učitelem). Případné dotazy je možné získat i na telefonním čísle 487 828 935.

Obědy v tento den budou vydávány v době od 11:30 do 13:00 hodin.

 

  • Termíny opravných zkoušek   

úterý      29.08.2023 –   od 9:00 hodin                                                                  

středa    30.08.2023 –    od 9:00 hodin

 

  • Slavnostní zahájení školního roku 2023-2024

 pondělí 4. září 2023 – v 8:00 hodin 

žáci 2. – 9. ročníků – v průběhu 1. vyučovací hodiny (8:00 – 8:45 hodin) ve svých třídách s třídními učiteli

budoucí prvňáčci  – v 7:55 hodin před hlavním vchodem do budovy školy za přítomnosti zástupců Města Česká Lípa                  

  • Plavecký maraton – „Severská pětka“

úterý 5. září 2023 od 9:00 hodin – 100 vybraných žáků školy se budou snažit dohromady uplavat volným způsobem 5 kilometrů

 

  • Termíny třídních schůzek   

07.09.2023  (čtvrtek)     – společné zahájení schůzky   

1.stupeň –  15:40 hodin

2.stupeň –  16:30 hodin

 

 

———————————————————————————-

  • Hlavní výbor SRPDŠ čtvrtek 21. září 2023 v 16:30 hodin