Kalendar

 

Projekt "Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě"

Reg.č : CZ.1.07/1.1.22/02.0043

financni_vzdelavani_logolink

Sipka Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Základním cílem projektu je efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání a podílet se tak na zvyšování finanční gramotnosti žáků a pedagogického sboru. Projekt pomůže školám v plnění cílů základního vzdělávání, dětem v rozvíjení klíčových kompetencí a učitelům v dosahování očekávaných výstupů v souladu s platnými učebními dokumenty. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Do projektu se zapojilo všech devět základních škol v České Lípě, primární cílovou skupinou jsou žáci 2.stupně, sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kterým inovativní metoda výuky usnadní výklad a přiblíží témata žákům. Žáci by si měli osvojit principy zodpovědného rozhodování, což je v budoucím životě může uchránit před krizovými životními situacemi.

Projekt bude realizován od listopadu 2012 do října 2013.

Projekt „Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě“ CZ.1.07/1.122/02.0043 je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Nejprve se pedagogičtí pracovníci z jednotlivých škol od ledna do března 2013 školili v oblasti finanční gramotnosti. Na vybraná témata pak zpracovali učební materiály a nyní podle nich ve všech českolipských základních školách učí své žáky např. hospodařit v domácnosti, plánovat dovolenou nebo nákup auta, řešit nové bydlení, spořit a investovat.

více na...

Projekt finančního vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 828 920

e-mail: zssever@volny.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 7929