Kalendar  

Počet návštěv stránek od 1.12.2009

 

 

 

"Nadané děti"

Péče o nadané žáky na ZŠ Sever

Motto:   Každé dítě má nějaké nadání, pojďme ho společně objevit a rozvíjet.


Nadáním rozumíme soubor vloh, které nás činí způsobilými vykonávat určité aktivity kvalitativně lépe než většina populace. Je to něco, v čem přirozeně máme potenciál vyniknout nad své okolí. Tyto vlohy můžeme samozřejmě zcela "promrhat".
Naším cílem je, aby promrhaných nadání bylo co nejméně. Ve škole budeme vyhledávat nadání jednotlivých dětí a cíleným působením tato nadání maximálně rozvíjet. Tyto dispozice chceme rozvíjet ve výuce i zájmové činnosti.
Ve škole vytváříme materiální, personální, organizační a tvůrčí podmínky pro stimulaci a rozvoj nadání a talentu. Nadaní žáci často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné. Uvědomujeme si, že nadaní žáci a studenti mají být vzděláváni v souladu se svými schopnostmi, dostávat úkoly a podněty, které odpovídají jejich rozumové úrovni a jejich nadání.
Nadané dítě nemusí být úspěšné ve všech školních oblastech, jeho schopnosti mohou být nerovnoměrně rozloženy i rozvinuty, a to až do té míry, že může v jistých oblastech podávat i průměrné, či podprůměrné výkony. Nadané děti nejsou vždy bezproblémové, mohou být i sociálně nekonformní, tj. nejen vyrušují, ale vstupují do konfliktů s vrstevníky i autoritami a stávají se tak problémovými osobnostmi, žáky.
Pokud nadané dítě nemá během prvních ročníků základní školy možnost rozvíjet své schopnosti v rámci stávajících osnov, pokud nemá příležitost, aby o něco usilovalo, snažilo se, překonalo nejednu překážku (jinou než v psaní nebo tělocviku), a zažilo pocit uspokojení, radosti, že se mu něco, s vyvinutím patřičného úsilí, skutečně povedlo, může se jednoduše stát, že se naučí spojovat pojem chytrý s pojmem jednoduché, snadné, ale nudné. Takové dítě ví, že mu jde všechno, zároveň jej ale škola velmi nebaví. Vždyť často umí číst a psát, již před zahájením školní docházky a téměř všechno, co je náplní první a druhé třídy zvládlo již v předškolním období. To, co se v prvních letech ve škole učí, je pro něj skutečně jednoduché, snadné a nudné. Má pocit, že to tak bude stále.
Abychom mohli věnovat nadaným žákům potřebnou péči a pozornost, musíme být s problematikou nadání a nadaných seznámeni. Naši učitelé navštěvují semináře a v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se tímto tématem intenzivně zabývají. Výchovní poradci ukončili kurz tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro nadané děti.
Důležitá je rovněž orientace v možnostech realizace zájmové činnosti a mimoškolních aktivit pro nadané, na jejímž základě lze žákům i rodičům poskytovat vhodné tipy pro rozvoj nadání ve volném čase. Proto na naší škole vznikl „Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - "HEURÉKA".
Nelze opomenout ani informovanost v oblasti profesního a kariérového poradenství, kde právě učitel dlouhodobě pracující s nadaným žákem  může významně pomáhat při volbě jeho dalšího vzdělávání a rozhodování o budoucím pracovním uplatnění.
Přestože je naším cílem vyhledávat a rozvíjet různé typy a stupně nadání nejsme schopni je na odborné úrovni
rozvíjet všechny.


Naší prioritou je vyhledávat a rozvíjet:

  • rozumové a praktické nadání (matematické, lingvistické, přírodovědné a technické …)
  • umělecké, tvořivé nadání (taneční, hudební, výtvarné, dramatické …)
  • pohybové, sportovní nadání (všeobecná pohybová příprava a plavání)

Tato nadání chceme rozvíjet nejenom v rámci výuky, ale i volnočasovými aktivitami. Proto vznikl Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů - HEURÉKA.


Tento klub má čtyři sekce:

  • Matematicko-přírodovědnou (logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty …)
  • Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika)
  • Sportovní (plavání)
  • Herní klub deskových her

(verze pro tisk)

Nadané děti - odkaz "Mensa ČR

Výsledky provedeného testování IQ na naší škole (27.4.2013)

Jsme mezi spolupracujícími školami...

_____________________________________________________________________________

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700