Kalendar  

Počet návštěv stránek od 1.12.2009

 

 

 

"MAJÁK"

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

logo-Majak


Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

 

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700