Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
    які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
  • Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
    Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 24. 4. 2023 od 14:00 do 18:00; 27.4.2023 od 14:00 do 17:00 hodin / 24.04.2023 з 14:00 до 18:00; 27.04.2023 з 14:00 до 17:00
Místo zápisu / Місце запису: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace,
v přízemí pavilonu 1. stupně B2 (vstup hlavním vchodem) / Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, в школі на першому поверсі павільйону 1-го рівня B2 (вхід через центральний вхід)

 

Potřebné dokumenty k zápisu / Необхідні документи для реєстрації

Žádost o odklad povinné školní docházky/ Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до початкової школи

Oznámení k zápisu/Запис замітки