487 828 920 info@zs-sever.cz

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

  • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 6. 2022 od 14.00 do 17.00 / 8. 6. 2022 з 14.00 до 17.00

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace,

v přízemí pavilonu 1. stupně B2 (vstup hlavním vchodem) / Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, в школі на першому поверсі павільйону 1-го рівня B2   (вхід через центральний вхід)

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 30

Potřebné dokumenty k zápisu / Необхідні документи для реєстрації

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

KRITERIA K PRIJETI DITETE Z UKRAJINY

Žádost o odklad povinné školní docházky/ Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до початкової школи

Oznámení k zápisu/Запис замітки

podmínky přijetí/УМОВИ ПРИЙОМУ ДИТИНИ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ