Kalendar

 

1.třídy - školní rok 2018/2019

cara01

 

První ročníky ve školním roce 2018/2019 vyučují tyto dvě paní učitelky:


1.A - PaedDr. HELENA SOUKUPOVÁ

info_2018_Helena_S_tridni_IA_2018Vážení rodiče, 

 

pokud se chcete dozvědět více o mém přístupu ke vzdělání Vašich dětí, o mé práci, ale i o tom, co jsme s předchůdci Vašich dětí zažili, tak navštivte tyto stránky:

 

 

 

 

1. B - Mgr. Ivana HRDLIČKOVÁ

Vážení rodiče,

            školní rok 2018 – 2019 bude pro Vaše děti zlomovým. Nastoupí svoji školní docházku a jejich vývoj nabere intenzivnější směr. Za poměrněinfo_2018_IHrdlickova_1B_2018 krátkou dobu se naučí číst, psát, počítat. Zjistí mnoho nových věcí o světě kolem sebe.

Připadám si jako "tichý svědek" vývoje lidského pokolení.
Co tyto děti znají? Co se rádi učí? Co jim způsobuje překážky? Jsou ochotny jít až na okraj svých možností? Po čem touží? A co dokážou na cestě vývoje oni sami i jejich rodiče překonat?
Obohacení musí přijít pro nás pro všechny.

Budu se snažit, aby děti měly dostatek prostoru pro vlastní realizaci, ale také je třeba
zdůraznit nutnost mantinelů, které dětem dají nejen jistotu, ale také potřebný prostor. Mladý stromek, když roste, potřebuje oporu. Jinak by hrozilo, že ho někdo nebo něco zlomí, případně křivě naroste.
Moc ráda pracuji s lidmi, kteří jsou ochotni přistoupit na společný dialog a přidat se na cestu hledání pravdy.
K tomu všemu se snažím vést i žáky. Život je objevování dalších možností a vyučovací proces je jedním z mnoha rozměrů.

Pojďme tedy chvíli společnou cestou a udělejme vše, co udělat můžeme, ať se vývoj
generací stane radostí i zábavo
u.

                                                                             Mgr. Ivana Hrdličková třídní učitelka budoucí 1.B

 

Informace pro rodiče budoucích žáků prvních tříd

1. Aktuální informace o zápisu do 1. ročníku

2. Kritéria přijetí

3. Podmímky přijetí (pro rodiče)

4. Náhradní zápis

5. Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku 2017/2018

6. Žádost o odklad školní docházky

7. Plná moc

8. Zápisový lístek - CZ ; MNG - do 1. ročníku

9. Pozvánka - CZ ; MNG - na červnovou schůzku (velká)

Sipka Připravenost dítěte na školu (DESATERO - MŠMT)

 


 

cara01

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

Školní ul.2520, 47005 Česká Lípa

IČP : 1001531116

IČO: 709 82 198, tel./fax: 487 822 920

e-mail: info@zs-sever.cz

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , 210 658 7929 / 2700